Een vereniging in beweging

Onze vereniging is volop in beweging. Ze groeit, er komen veel nieuwe leden bij, zodat de schatting van de toename van het ledenaantal in het jaar 2019 zeker uit zal komen. En ze bloeit, vooral in de zomer: Wat gaan er veel mensen op pad! Veel van die nieuwe leden vertrekken natuurlijk al snel na aanmelding. Nog altijd krijgt de ledenadministratie regelmatig de smeekbede om toch alsjeblieft meteen een paspoort op te sturen. Ze doen hun best, maar net als bij een normaal paspoort kost dat even tijd. We hopen op uw begrip.

Allemaal wandelaars en fietsers onderweg, met een spannende spreiding in leeftijd: van de jonge millenials tot aan de leden die als baby D-Day nog hebben meegemaakt en nu toch nog op de fiets naar Rome gaan. Petje af, denk ik dan. En natuurlijk de grote middenmoot van vijftigers en zestigers. Een overzicht van blogs is zoals steeds in het juni-nummer bijgevoegd.

Ook binnen bestuur en redactie is beweging. Graag vragen wij als redactie aandacht voor een aantal verschuivingen die we aan het plannen zijn omdat we hopen op nieuwe redactieleden die onze club willen versterken.

Nieuwsbrieven maken is leuk als er uit de redactie, van het bestuur maar ook van leden zoveel interessant nieuws binnenkomt. Zodat dit exemplaar weer gevuld is met informatie over routes en vernieuwde gidsen, recensies van een aantal boeken en veel handige tips voor onderweg.

Veel leesplezier en goede reis gewenst door de redactie,

Titia Meuwese

“De bergen roepen en ik moet gaan”

John Muir

nB: dit is de webversie, er is ook een pdf van deze Nieuwsbrief om te downloaden en uit te printen. Gebruik deze link.

Foto: Lungernsee op weg naar de Grimselpas met zich op Eiger, Mönch, Jungfrau. (Eigen route naar Domodossola )