Tot 26 januari  Tentoonstelling over kerkelijke kunst van 1100 tot 1350 in Noorwegen en Catalonië. Bewaard gebleven in afzondering, te zien in het Museum Catharijneconvent in Utrecht.

 


De kracht van alleen reizen: drie lezingen door Everdiene Geerling en Annemieke Nijdam over alleen reizen. Op 16 januari, 26 januari en 9 februari, zie de volgende pagina voor meer informatie


29 januari tot 25 maart een serie van 5 lezingen over Niet-christelijke pelgrimages: Verschillen en overeenkomsten met christelijke tradities. Zie de volgende pagina voor meer informatie.


Vier lezingen van Vier vrije voeten: meer informatie bij Riet, 0622786270

Nog twee lezingen uit de serie Pelgrimeren aan de VU Den Bosch:

29 januari 2020 de Oekumenische Pilgerweg

11 maart 2020 de beginselen van het pelgrimeren te voet

5 maart 2020 over het Pieterpad  bij VU De Langstraat in Waspik bij Waalwijk; de lezing is van 19.30 – 21.30 uur in S.C.C. Den Bolder in Waspik. 25 maart 2020 over de Oekumenische Pilgerweg. Organisatie: PCOB in Etten-Leur van 13.45 – 16.00 uur. Het adres is: De Linde, Wipakker 16


7 februari 10:00-17:00 een dag over amateurfilms van pelgrimstochteen, oa een film van ons redactielid Leo Baeten in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Aanmelden bij de Camino Academie.


15 en 16 februari Flandersexpo Gent

28, 29 februari en 1 maart Jaarbeurs Utrecht: bezoeken deze beurzen is goed, maar leden kunnen ook meehelpen en dan gratis de beurs bezoeken. Zie de oproep bij het onderdeel Vereniging


21-22 februari een weekend voor Romepelgrims over voorbereiding op en pelgrimsreis naar Rome. Zie het artikel bij het onderdeel Pelgrimeren. Snel opgeven dus


Alvast noteren:  in april de jaarlijkse ledendag. Gezocht: een geschikte locatie! Wie heeft een suggestie?