Een geanimeerde Algemene Ledenvergadering op 13 april 2019 in Leiden

Door Guus Wesselink namens het bestuur

Op een mooie zonnige dag in april verzamelen zich vijvenvijftig enthousiaste PnR-leden bij de burcht van Leiden. De burcht is een van de oudste nog bestaande stadsburchten in ons land. Het bouwwerk bevindt zich op een kunstmatige heuvel in het centrum van de stad, op de plek waar de twee armen van de Rijn samenvloeien.  meer lezen


Pelgrimeren, daar zit muziek in!

Door Robert Janssen

De Informatie- en ontmoetingsdag 2019 wordt gehouden in ’s-Hertogenbosch en wel op zaterdag 16 november. Het thema van die dag is MUZIEK.

We starten de dag in het Jheronimus Bosch Art Center, gevestigd in de voormalige Sint-Jacobskerk aan het Jeroen Boschplein in ’s-Hertogenbosch. Onze keynote speaker zal er een lezing geven over de relatie tussen muziek en pelgrimeren.

meer lezen


Tijd voor wisseling van de wacht op de redactie

door Titia Meuwese

In onze vereniging is er een redactie die als taak heeft om de publicaties van de vereniging samen te stellen. Met het redactieteam zorgen we voor de teksten in de Omnes en de Nieuwsbrief, de inhoud en indeling van de website, het in stand houden van de Facebook pagina. meer lezen


Oproep lezersbijdrage OMNES

O P R O E P   L E Z E R S B I J D R A G E

MUZIEK EN PELGRIMEREN

Het komende najaarsnummer van OMNES staat in het teken van het thema    MUZIEK. Dat geldt ook voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van onze vereniging in november. meer lezen


Correctie

In de voorjaars-Omnes nr. 18 stond een artikel van Erica Visman – van Baren, getiteld Mijn voortdurende pelgrimage. Helaas is bij de vormgeving van het artikel de laatste zin ervan weggevallen. Deze luidt: meer lezen