Door Roel Kamerling – Voorzitter bestuur Pelgrimswegen naar Rome

U bent allen van harte welkom tijdens de Ledendag / ALV van 13 april. Elders in deze nieuwsbrief staat beschreven wat we deze dag allemaal op het programma hebben staan. Hier ga ik in op wat we als bestuur met de leden willen delen tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Zoals u weet hebben wij binnen het bestuur en met velen van jullie het afgelopen jaar gesproken over waar we na 10 jaar staan als vereniging en hoe we de komende jaren in willen gaan. Tijdens de ALV zullen we het resultaat van de gesprekken delen in het meerjarenplan 2019-2022 inclusief een concreet plan voor het komende jaar natuurlijk. In het meerjarenplan formuleren we vier grote doelen:

  1. Verbondenheid in een groeiende vereniging vasthouden en verdiepen.
  2. Ledensamenstelling diversifiëren.
  3. Optimaliseren van de verenigingsorganisatie.
  4. Meer bekendheid genereren voor Rome/Italië als pelgrimsbestemming.

In het plan kunt u lezen hoe we van plan zijn deze doelen in te vullen en dat bespreken we graag met jullie op 13 april.

Oproep: Zeker is al dat we een werkgroep gaan inrichten voor communicatie binnen en buiten de vereniging (die uiteraard nauw samenwerkt met onze redactie commissie). Heeft u ervaring en/of affiniteit met communicatie en wilt u meebouwen aan een gedegen communicatie-aanpak voor Pelgrimswegen naar Rome, meld u dan s.v.p. bij mij via voorzitter@pelgrimswegen.nl of persoonlijk op 13 april.

Bestuurssamenstelling

Tijdens de ALV zal Wim van Miltenburg terugtreden als bestuurslid om zich meer te kunnen richten op de activiteiten die dicht bij zijn hart liggen: de evenementen voor leden en de Camino Academie. Wij zijn heel gelukkig met Femke Heemskerk en Henriët Griffioen die de afgelopen maanden meegedraaid hebben in het bestuur als aspirant bestuurslid. Zij hebben beiden aangegeven graag benoemd te worden tijdens de ALV als bestuurslid, en hun voordracht zal dan ook op de agenda staan. Femke zal bij instemming de rol van Secretaris op zich nemen en Henriët als “gewoon” lid.

We hebben dan een prachtig samengesteld bestuur met twee vrouwen / vijf mannen, een aantal oudgedienden en nieuwe aanwas, een aantal 40ers, 50ers en 60ers en één fietsende pelgrim. Bovenal hebben we een enthousiaste groep vrijwilligers die professioneel bezig is met de andere actieve leden om pelgrims te stimuleren en ondersteunen in hun tochten naar én voorbij Rome.