door Guus Wesselink

De vereniging groeit als kool en de belangstelling vanuit de maatschappij neemt alleen maar toe. Wandelen en fietsen zijn ín en zo ook de behoefte aan mogelijkheden en avontuur. We zijn het afgelopen jaar gegroeid van ruim 1100 naar 1250 leden.

Deze mooie ontwikkeling betekent natuurlijk ook, dat we als vereniging onze bestaande en nieuwe leden willen bedienen. Het is een mooie opgave om vanuit ons eigen enthousiasme mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar een aantrekkelijke invulling van hun wandel- of fietsgenot, met name richting Rome. Alle kennis en ervaring die we inmiddels in onze vereniging voorhanden hebben, kunnen we in ruime mate ter beschikking stellen aan degenen die op zoek zijn naar nieuwe wegen. Ook besteden we steeds meer aandacht aan “na afloop” van een tocht, het delen van ervaringen met elkaar of het oriënteren op weer een volgende tocht..

Het bestuur nodigt u als lid dan ook graag uit om mee te doen aan de organisatie van bijeenkomsten, bij het inbrengen van uw ervaringen in onze werkgroepen of bij het ondersteunen van de Nieuwsbrief, Omnes of de huiskamers.

Wij zijn trots op onze groep actieve leden en de sfeer onderling is altijd zeer motiverend. Daar hebben we u graag bij.

De taken die we op dit moment in de aanbieding hebben zijn:

Technische ondersteuning van de website voor iemand die alles van Word Press weet.

Hoofdredacteur Nieuwsbrief; vier keer per jaar komt de nieuwsbrief uit; we willen die gaan integreren met de website en hebben graag ondersteuning bij het verzorgen van de inhoud van de nieuwsbrief.

Regelaars externe evenementen:

Jaardag Genootschap van Sint. Jacob; het jaarlijkse infostandje van PnR verzorgen en bemensen (1x/jaar)

Lezingen PnR regelen bij boekhandel De Noorderzon in Arnhem (1x/jaar in het voorjaar)

Lezingen in andere plaatsen zoals Amsterdam, Utrecht en wellicht Oost-/Noord Ned.; per lezingenplaats één regelaar (idem 1x/jaar)

Fiets & Wandelbeurs Utrecht; graag bemensen van de PnR-stand op het Pelgrimspaviljoen om voorlichting te geven uit eigen ervaringen; bijkomend voordeel: gratis toegang tot drie dagen F&W-beurs

Fiets & Wandelbeurs Gent; idem

Voor beide beurzen zoeken we ook altijd leden die graag voorlichting willen geven door middel van lezingen

Helpers bij interne evenementen:

de voor- en najaarsbijeenkomsten van onze vereniging

bijeenroepen van een ‘huiskamer’ in uw regio om op lokale schaal ervaringen uit te wisselen en nieuwe leden te enthousiasmeren;

 

Andere functies:

Voorzitter werkgroep Routes

Meedenkers voor het onderwerp “jongeren”

Fondswerving voor evenementen van de vereniging

Het bestuur ziet uw aanmelding graag tegemoet via het adres secretariaat@pelgrimswegen.nl

U kunt natuurlijk ook een telefoontje plegen voor nadere vragen; bel dan naar de voorzitter op nummer 06 4887 5979 of mail naar voorzitter@pelgrimswegen.nl

En voor nu een zeer specifieke vraag: weet u een mooie locatie voor de voorjaarsbijeenkomst voor april 2020? Een centrale plaats in Nederland (Utrecht e.o.), goed voor maximaal 100 deelnemers. De werkgroep voor de interne evenementen hoort graag van u via administratie@pelgrimswegen.nl